Praktijk aan de Geul

No Show

Invoering no-show tarief

Helaas constateren wij dat het aantal patiënten dat niet verschijnt op een gemaakte afspraak bij huisarts, assistente of praktijkondersteuner de laatste jaren is toegenomen. We hanteren hiervoor een zogenaamd ‘no-show’-tarief (‘niet-verschenen’). Dit betekent dat we u, wanneer u niet op uw afspraak verschijnt of zonder geldige reden te laat afbelt, een brief sturen. Hierin staat dat wanneer dit nog een keer gebeurt we kosten in rekening zullen brengen.

Waarom een no-show-tarief?

Uw huisarts wil de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk houden, immers u wilt ook zo snel mogelijk geholpen worden. U kunt hieraan meewerken door tijdig uw afspraak telefonisch af te zeggen. Immers, in de tijd die bij uw huisarts voor u was gereserveerd had uw huisarts ook een andere patiënt kunnen helpen.

Kunt u niet op uw afspraak komen?

Meldt dit minimaal 24 uur van tevoren telefonisch via 043-6014499 of via een email naar [email protected].

Hoogte van het no-show-tarief

De tarieven die wij voor no-schow hanteren zijn verschillend. De tarieven zijn 15 euro voor een enkel consult en 25 euro voor een dubbel consult.

‘No-show’ tarief praktijkondersteuner

Bij de praktijkondersteuners (POH) worden langere tijden voor een consult voor u gereserveerd. Voor een niet nagekomen afspraak bij de praktijkondersteuner hanteren wij daarom een tarief van 30 euro per consult.

Let op: no-show wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.