Praktijk aan de Geul

Privacy Policy

Informatieplicht, toestemming voor het uitwisselen van uw gegevens en privacy

Uw arts mag zonder uw toestemming gegevens uitwisselen met direct bij uw behandeling betrokken hulpverleners. Een voorbeeld is een medisch specialist waar u naar doorverwezen bent. Een waarnemer die voor uw huisarts invalt mag ook uw dossier inzien. Als de huisarts het noodzakelijk vindt voor uw zorg dat de waarnemend huisarts op de hoogte is van specifieke medische informatie gedurende de avond-, nacht- en weekenduren, kan hij deze informatie (tijdelijk) beschikbaar stellen voor inzage door de Huisartsenpost.

Wanneer de huisarts in andere situaties dan die hierboven genoemd zijn, gegevens wil delen, moet u eerst toestemming geven. Dit kan mondeling of schriftelijk gebeuren.

Uw huisarts moet u altijd over de uitwisseling van medische gegevens informeren. U heeft het recht om uw huisarts te vragen met wie gegevens worden uitgewisseld en op welke manier. U kunt ook altijd aangeven dat u dit niet wilt, of wanneer u het niet eens bent met de gegevens die worden uitgewisseld.

Privacy Statement

Dit privacy statement beschrijft hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen. Wij verzamelen op verschillende manieren persoonsgegevens op onze website: Door middel van Google Analytics verzamelen we gegevens waarmee we het bezoek aan onze website analyseren. We houden bij welke blog items en artikelen veel gelezen worden. Dat helpt ons om te bepalen over welke onderwerpen we nog meer kunnen publiceren. Momenteel maken wij gebruik van twee soorten cookies: – Functioneel (essentieel voor de werking van de website): Google Tag Manager – Analyse (om de gebruikservaring te verbeteren): Google Analytics (Zie ook het privacy beleid van Google Analytics) Trackingcookies (van derden): gebruiken wij niet.
Wanneer u een formulier invult verzamelen wij de door u ingevulde gegevens zoals uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en eventuele aanvullend gevraagde informatie. Deze gegevens gebruiken wij om contact met u op te nemen op uw verzoek.

Wij bewaren deze persoonsgegevens tot maximaal 4 weken na dagtekening van het formulier, tenzij wij uw gegevens al in ons Huisartsinformatiesysteem hebben opgeslagen omdat u bij onze praktijk bent ingeschreven. Indien u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als nodig voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw e-mail. Bent u als patiënt bij ons ingeschreven? Dan voegen wij alle correspondentie toe aan uw dossier. Maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens Wij hebben uitgebreide technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat uw (persoons)gegevens voor niet geautoriseerde derden toegankelijk zijn. De servers waarop wij onze gegevens hosten staan in Nederland. Wanneer wij uw gegevens hebben gekregen op basis van ‘’Toestemming’’ willen we u erop wijzen dat u uw toestemming hiervoor ook te allen tijde kunt intrekken. Neem hiervoor contact op met [email protected] of vul een contactformulier in op onze website (hierboven op deze pagina) Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens nooit verkopen of verstrekken aan derden, tenzij wet en regelgeving ons hiertoe verplicht. Deze website wordt beheerd door de Maatschap Praktijk St. Pieter. Op grond van de AVG zijn de hierbij werkzame huisartsen verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Privacy- gerelateerde vragen kunt u ons toesturen via [email protected]
Hoe kan ik mijn recht tot inzage, correctie en/of verwijdering uitoefenen? U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens indienen. Dit dient altijd in persoon te geschieden. Een afspraak met een van de huisartsen is dan noodzakelijk.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 2 juli 2018. De Maatschap Praktijk Sint Pieter behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen.