Spoed

Bij een levensbedreigende
situatie bel 112!

Bij overige spoedgevallen is onze praktijk altijd bereikbaar via het algemene praktijknummer:
Tel.: 043-6014499 toets 1 voor spoed.

Buiten praktijktijden (vóór 8.00 en ná 17.00u) alsmede het weekend kunt u voor spoedeisende hulp contact opnemen met de huisartsenspoedpost:

Maastricht-Heuvelland, gevestigd bij de Spoedeisende Hulp van het MUMC+ Maastricht. Tel. 043-7500123.
Wanneer u het praktijknummer belt wordt u buiten kantooruren automatisch doorverbonden met Huisartsenspoedpost Maastricht-Heuvelland. 

Ook de dienstapotheken vindt u in de ziekenhuizen:

Ziekenhuis Maastricht: de Transmurale Apotheek, tel. 043-3871750.
Dienstapotheek O-Z-Limburg, tel. 045-5741004.

De Receptenlijn is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Hier kunt u aanvragen voor herhaalrecepten inspreken. Dit kan ook tijdens vakantiesluitingen. Recepten kunt u ook online aanvragen.